Portfolio

Young Future

Young Future

Young Future är en förening, skapad för att inspirera ungdomar till utveckling. Vi anser att våra ungdomar är världens bästa tillgång. De är vår och allas framtid, därför satsar vi på dem! Särskilt de som inte syns, de som saknar kontakter, de som bränt chanser eller de som inte tror på sig själva. 

Vår uppgift är att ge ungdomar en ny och ärlig chans att förändra sina liv genom vägledning, inspiration, uppmuntran och synlig utveckling. Vi tror nämligen att alla kan riktas om och förvandlas till framgångsrika och ansvarstagande individer. Young Futures koncept bygger på att lära ungdomar att identifiera och använda rätt verktyg för att skapa mål till ett meningsfullt liv.

 

 

 

Young Future is an association, created to inspire young people for development. We believe that our young people are the world's best asset. They are ours and everyone's future, therefore we are focusing on them! Especially those we do not see, those who lack a reliable contacts, those who burn chances or those who do not believe in themselves.

Our task is to give young people a new and honest chance to change their lives through guidance, inspiration, encouragement and visible development. We believe that everyone can be transformed into successful and responsible individuals. The Young Future concept is based on teaching young people to identify and use the right tools to create goals for meaningful lives.

 

www.youngfuture.se

Date

22 January 2015

Tags

expansion phase