Praktiska lösningar! / Practical solutions!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vi stöter alla på olika former av praktiska problem som måste lösas. Därav så kommer kvällens tema vara att just prata och diskutera dessa problem för att tillsammans kunna skapa nya lösningar och möjligheter. Och precis som vanligt så kommer kvällen vara ett perfekt tillfälle att skapa kontakter! Dessutom kommer det att finnas fika!

We all encounter different forms of practical problems that must be solved. Therefor the theme of the evening will be to talk and discuss these problems in order to create new solutions and opportunities together. And just like usual, the evening will be a perfect opportunity to create contacts! We will also have fika!